Sustainable Development Page Banner Image
Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Suomalaiset ovat jo sukupolvien ajan nauttineet Maraboun suklaasta. Vuosien saatossa olemme oppineet valmistamaan suklaata parhaalla mahdollisella tavalla, jotta siitä tulisi mahdollisimman hyvää ja jotta sen valmistus olisi vastuullista ja kestävämpää.

Lyhyesti on kyse kestävästä kehityksestä. YK:n Brundtland-komission mukaan se on "kehitystä, joka vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista".

Meille on tärkeää tehdä työtä koko arvoketjussa; raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen, kestävästi viljellyn kaakaon ostamisesta suklaan valmistukseen kestävällä tavalla niin, että kannetaan vastuuta sekä sosiaalisista että ympäristöllisistä seikoista.

“Kehitystä, joka vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista.“

Yhdistyneet kansakunnat
Fn Map

Kauaskantoisen Cocoa Life -aloitteemme tarkoituksena on varmistaa korkealaatuisten kaakaopapujen saatavuus pitkällä aikavälillä kaikkia suklaatuotteitamme varten. Visiona on parantaa työoloja ja toimeentuloa kaikkien kaakaonviljelijöiden, heidän perheidensä ja paikallisyhteisöjen osalta.

Viisi keinoa myönteisen kehityksen tukemiseen

Cocoa Life -ohjelmassa keskitymme viiteen osa-alueeseen kestävän kaakaontuotannon perusedellytysten luomiseksi.

Kestävä maanviljely

Kasvinsuojelumenetelmien saatavuuden parantaminen, tiedon lisääminen, hyvät välineet ja taloudellinen tuki parantavat kestävän maanviljelyn edellytyksiä. Cocoa Lifen kautta 208 000 maanviljelijää on saanut koulutuksen, jonka avulla he voivat tehostaa työtään viljelemällä maata parhaalla mahdollisella tavalla sekä käyttämällä parempia lannoitteita ja siemeniä. Näin he voivat parantaa tuottavuuttaan ja tulotasoaan. Cocoa Lifen kautta olemme myös toimittaneet 23,6 miljoonaa kaakaontaimea.

Kestävä yhteiskunta

Vahva yhteistyömme yhteiskuntien, hallitusten, järjestöjen ja tavarantoimittajien kanssa auttavat kehittämään kaakaoteollisuutta myönteiseen suuntaan. Samalla paikallisyhteisöt saavat edellytykset hallita omaa kehitystään. Tämä yhteinen visio antaa tulevaisuudenuskoa viljelijöille ja heidän perheilleen.

Viljelijöiden tehokasta maanviljelyä koskevan koulutuksen lisäksi 232 000 ihmistä on saanut Cocoa Lifen kautta koulutuksen tasa-arvoasioissa naisten aseman parantamiseksi niin kaakaontuotannossa kuin koko yhteiskunnassa.

Kestävä tulevaisuus

Mahdollistamme nuorille korkealaatuisen koulutuksen ja autamme tekemään kaakaonviljelystä houkuttelevan ja kestävän ammatin tulevaisuutta varten. Tätä varten lisäämme esimerkiksi tietoisuutta opintojen jälkeisistä mahdollisuuksista. Koulutuksen saatavuuden parantaminen auttaa torjumaan lapsityövoiman käyttöä, mikä on yksi Cocoa Lifen päätavoitteista. Toinen painopiste lapsityön vähentämisessä on Cocoa Lifen yhteistyö paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisöllisten Child Labor Monitoring and Remediation Systems (CLMRS) -järjestelmien täytäntöönpanemiseksi.

Kestävä työelämä

Cocoa Life edistää yrittäjyyttä. Teemme yhteistyötä CARE Internationalin ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa rahoituspalvelujen (VSLAs) ja koulutuksen saatavuuden parantamiseksi kaakaoyhteisöissä. Näin lisäämme taloudellista ajattelua ja tietoisuutta siitä, mitä onnistuminen yritystoiminnassa tärkeällä kaakaoalalla vaatii. Autamme myös jäseniämme hankkimaan kaakaon ohelle muita tulonlähteitä maanviljelyksestä. Esimerkiksi 142 000 ihmistä – valtaosa naisia – on saanut kaakaoalaa koskevaa taloudellista neuvontaa.

Kestävä ympäristö

Uskomme ennakoiviin toimiin viljelymaan säilyttämiseksi. Autamme kaakaonviljelijöitä pysymään ajan tasalla uusimmista maanviljelytekniikoista ja käyttämään niitä kestävästi. Kaakaoviljelmien ja ympäröivien sademetsien suojaksi ja vahvistukseksi on esimerkiksi istutettu 1,2 miljoonaa varjostavaa puuta.

Varsinaisen kehitys- ja koulutustyön toteuttavat yhteistyöjärjestömme, joilla on pitkä kokemus alalta: CARE International, UNDP, WWF ja Anti-Slavery International.

Cocoa Life lukuina

Cocoa Lifen kautta investoimme kymmenen vuoden aikana 400 miljoonaa dollaria kuuteen maahan kaakaonviljelyn kehittämiseksi. Tämän ansiosta 200 000 viljelijää ja heidän perhettään – yhteensä miljoona kaakaonviljelystä riippuvaista ihmistä – saa paremman elannon.

Edistysaskeleet

Tavoitteenamme on, että kaikki käyttämämme kaakao on tuotettu kestävästi, ja siksi haluamme parantaa työoloja ja toimeentuloa kaakaota tuottavien viljelijöiden, heidän perheidensä ja paikallisyhteisöjen osalta. Vaikutusten todentaminen ja edistymisen mittaaminen edellyttävät yhdenmukaista arviointia. Siksi olemme ottaneet ohjelmaan mukaan kaksi riippumatonta kumppania – Ipsosin ja FLOCERTin – jotka auttavat meitä jatkuvasti tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vuonna 2021 saavutetut tärkeimmät virstanpylväät:

  • Nettotulot ovat kasvaneet Ghanassa +15 % ja Norsunluurannikolla +33 % verrattuna vuoteen 2019. Lisäksi elantonsa tienaavien Cocoa Life -kotitalouksien määrä Länsi-Afrikassa on kasvanut suhteellisesti +11 % verrattuna vuoteen 2019 (pandemiasta ja inflaatiosta huolimatta).
  • 70 % Cocoa Lifen -yhteisön toimintasuunnitelmista (CAP) on paikallisten viranomaisten tukemia. Toimintasuunnitelmien kautta yhteisöt asettavat etusijalle investoinnit koulujen infrastruktuuriin sekä vesi-, terveys- ja sanitaatiohankkeisiin.
  • 78 % Cocoa Life -tiloista on nyt kartoitettu metsäkadon seurantaan. Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että Länsi-Afrikan Cocoa Life -tiloilla tai niiden lähistöllä ei ole juurikaan hakattu metsiä vuoden 2018 jälkeen (0,1 % Ghanassa ja 0,4 % Norsunluurannikolla).

Lisätietoa Cocoa Life -projektista löydät täältä:www.cocoalife.org

Palmuöljy

Osassa tuotteistamme, muun muassa suklaalevyjen, konvehtien ja patukoiden täytteissä käytetään palmuöljyä. Palmuöljyn avulla saadaan toivottu koostumus sekä maku, ja se parantaa tuotteen säilyvyyttä eikä sisällä transrasvaa.

Teemme paljon työtä, jotta käyttämämme palmuöljy tuotettaisiin kestävällä ja vastuullisella tavalla. Vuodesta 2013 alkaen 100 % palmuöljyn tarpeestamme on katettu RSPO-sertifioidulla öljyllä.

Lisäksi vaadimme, että kaikki alihankkijamme toimittavat vastuullisesti viljeltyä palmuöljyä ja olemme ottaneet käyttöön Mondelezin palmuöljyä koskevan toimintasuunnitelman.

Mikäli tätä ei voida taata, yhteistyömme alihankkijoiden kanssa päättyy. Työ vie aikaa ja on vaativaa, koska mukana on monia toimijoita, ja toiminta vaatii kaikissa vaiheissaan suurta läpinäkyvyyttä.

Työmme tuottaa tulosta. Viimeisimmässä WWF:n julkaisemassa palmuöljyn ostajien tuloskortissa saimme arvosanan 9/9.

Luonnonvarojen käytön tehokkuus

Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan myös muualla tuotannossamme, esimerkiksi pakkausten kehitystyössä, tehtaiden toimintatavoissa ja raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden kuljetuksessa.

Koko toiminta arvioidaan viisaasti kestävyyden kannalta, ja useat projektit ovat jo toteutusvaiheessa, kuten veden- ja energiankulutuksen sekä tuotannossa syntyvän jätteen vähentäminen tehtaissamme.

Olemme toteuttaneet viime vuosina useita energiaa säästäviä toimenpiteitä, ja työ jatkuu edelleen. Olemme muun muassa asentaneet valvontalaitteita ilmastoinnin toimintatiheyteen, vaihtaneet moottoreita energiaystävällisempiin ja optimoineet tehtaiden hälytysjärjestelmiä. Olemme myös siirtymässä LED-lamppujen käyttöön ja kehotamme henkilökuntaa tekemään omia parannusehdotuksiaan esimerkiksi putoavien sekoittimien ja letkujen korjaamiseksi. Jätteiden syntymistä ehkäisemme tunnistamalla ja korjaamalla paikat, joissa hukkaa syntyy. Tämä tapahtuu esimerkiksi korjaamalla koneita tai asentamalla niihin roiskesuojia.

Jos haluat lisätietoja kestävään kehitykseen liittyvästä työstämme Mondelēz Internationalissa, käy kotisivullamme: www.mondelezinternational.fi